Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34713 a vybraných místních komunikacích v obci Okrouhlice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 24. 2. 2023 do 13. 3. 2023