Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II. a III. tříd, dle grafických příloh

Zobrazeno 24. 10. 2022 do 9. 11. 2022