Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova, Nerudova, Hrnčířská, Jahodova, Stamicova, Husova, Rozkošská, Perknovská, Králíčkova a silnici II/150 ul. Ledečská, v souvislosti s uzavírkou a objízdnou trasou, dle grafické přílohy

Zobrazeno 10. 2. 2023 do 27. 2. 2023