Rozhodnutí o zamítnutí odvolání města Havlíčkův Brod a potvrzení rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu, č. j. MHB_ST/377/2021/Ve - stavba "Oplocení, Havlíčkův Brod, U Školy"

Zobrazeno 29. 11. 2022 do 14. 12. 2022