Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro místní úpravu provozu na místní komunikaci č. 2b v obci Havlíčkův Brod v ulici Beckovského u č. p. 1871, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 19. 1. 2023 do 3. 2. 2023