Doručení územního rozhodnutí o umístění stavby "Lučice, TS 0729 - směr náves, vedení knn" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení

Zobrazeno 15. 12. 2022 do 2. 1. 2023