Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 12. 6. 2024 do 27. 6. 2024

Záměr prodeje části pozemku č. 689/13 v k. ú. Havlíčkův Brod

od 12. 6. 2024 do 27. 6. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Tsvetan Georgiev Yordanov, trvale bytem Elin Pelin 5, 2100 Sofia - stát Bulharsko

od 11. 6. 2024 do 26. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3509 a místních komunikacích v k. ú. Cibotín, dle grafické přílohy („HB Cibotín, č. parc. 463/19 KNN“)

od 11. 6. 2024 do 31. 12. 2025

Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2025

od 11. 6. 2024 do 26. 6. 2024

Oznámení zahájení společného řízení na stavbu: „II/150 autobusové zastávky, Ledečská, Havlíčkův Brod“

od 11. 6. 2024 do 26. 6. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Herudková, trvale bytem Havlíčkův Brod, Beckovského 1873

od 10. 6. 2024 do 25. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích, dle grafické přílohy (stavební akce „St. úpravy MK - ulic Dobrovského, B. Kobzinové a P. F. Ledvinky, H. Brod“)