Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

OOP o stanovení záplavového území drobného vodního toku Jitkovský potok v úseku od ústí do Borovského potoka po ř. km 7,236

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, Na Spravedlnosti a Pražská, dle grafické přílohy (oprava komunikace po výkopech pro inženýrské sítě domu č.p. 2988)

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 581/12 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd v souvislosti s vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/1303 v osadě Budka, Římovice a vyznačením objízdné trasy, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Kanalizace a ČOV Římovice etapa BUDKA“)

od 6. 5. 2024 do 23. 5. 2024

Výběrové řízení na obsazení na obsazení místa vedoucí(ho) Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 2. 5. 2024 do 23. 5. 2024

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo referenta na odboru životního prostředí MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 25. 4. 2024 do 3. 6. 2024

Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2024