Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 21. 9. 2022 do 31. 12. 9999

Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2022 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

od 7. 9. 2022 do 7. 9. 2025

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu - Krajská knihovna Vysočiny, příspěvková organizace

od 6. 9. 2022 do 6. 9. 2025

Darovací smlouva - Město Spišská Nová Ves

od 6. 9. 2022 do 6. 9. 2025

Darovací smlouva - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

od 5. 5. 2022 do 5. 5. 2025

Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod (Havlíčkobrodské kulturní léto 2022)

od 5. 5. 2022 do 5. 5. 2025

Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Kalamajka, folklorní soubor Havlíčkův Brod (Dechové a folklórní festivaly 2022)

od 15. 3. 2022 do 17. 3. 2025

Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Alena Čechová (Farmářské trhy Koudelův talíř 2022)