Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 17. 4. 2024 do 17. 4. 2027

Smlouva o poskytnutí individuální finanční podpory - Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

od 17. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí školní jídelny a kuchař/ka v MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

od 17. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Vyhlášení výběrového řízení na pozici kuchař/ka v MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

od 17. 4. 2024 do 2. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy („Farmářské trhy Koudelův talíř 2024“)

od 17. 4. 2024 do 2. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v km 121,000 provozního staničení za výjezdem z čerpací stanice MOL a na silnici první třídy I/38 v km 143,000 - 143,600 cca 300 m před křižovatkou s ul. Kyjovská a cca 300 m za křižovatkou s ul. Kyjovská v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy

od 17. 4. 2024 do 17. 7. 2024

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. KN 1014/5 v k. ú. Mírovka

od 16. 4. 2024 do 1. 5. 2024

Záměr prodeje věcného práva stavby na pozemku č. 1876/1 v k. ú. Havlíčkův Brod