Nový azylový dům chce provozovat město, pokud ovšem získá dotaci z EU

Zobrazeno 7. 5. 2018


Město Havlíčkův Bod reagovalo na připravovanou výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu a zastupitelé rozhodli v září 2017 o možnosti rekonstrukce budovy města - bývalé Obchodní akademie U Trojice na azylový dům, pokud bude přidělena dotace EU. Ta stanovuje přísné podmínky, za kterých může být dotace poskytnuta.