Poskytovatel
Název: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - klub HB
Sídlo: ,
Telefon: 604 878 378
E-mail: stanapol%z%seznam.cz
Web:  
Služba - kontakty
Typ služby: Související služby
Adresa:  
 
Vedoucí služby: Stanislava Polcarová
Telefon: 604 878 378
Email: stanapol%z%seznam.cz

Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Vytváří a podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně postižené děti a mládež v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy a školení. Dále organizuje pobytové, volno časové a táborové akce, rehabilitační aktivity na podporu jejich integrace.