Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče / § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeníchPoskytovatel
Název: Nemocnice Havlíčkův Brod
Sídlo: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 111
E-mail: nemocnice%z%onhb.cz
Web: www.onhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
Adresa: Husova 2624, pavilon č. 13, 3. patro, 580 22 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Mgr. Kamila Mrtková
Telefon: 569 472 275, 734 354 546
Email: kamila.mrtkova%z%onhb.cz
 
Kontaktní osoba: Bc. et. Bc. Doubravka Zdražilová
Telefon: 569 472 453, 704 984 762
Email: doubravka.zdrazilova%z%onhb.cz
Forma poskytování: pobytové služby
Primární cílová skupina: Pacienti (hospitalizovaní nebo léčeni ambulantně) v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Pacientům a jejich rodinným příslušníkům se poskytuje:

Psychosociální podpora v průběhu léčby ve zdravotnickém zařízení
Základní sociální poradenství v oblasti sociálního zabezpečení
Pomoc se sepsáním a podáním žádostí o sociální dávky, vystavení potvrzení o hospitalizaci pro potřeby řízení o sociálních dávkách, potvrzení pro orgány státní správy
Pomoc se sepsáním a podáním žádosti do zařízení sociálních služeb
Zprostředkování žádosti o zavedení vhodné terénní sociální či zdravotní služby
Podání žádosti o přijetí pacienta na následná ošetřovatelská lůžka, případně sociální hospitalizace ve zdravotnických zařízeních, informace o následné zdravotní péči
Kontakt na organizace, kde řešit svou sociální situaci
Osamělým pacientům je zdravotně sociální pracovník nápomocen při vyřizování jejich osobních záležitostí a potřeb
Zprostředkování pomoci pacientům v případě podezření na domácí násilí
Odborné poradenství v sociální oblasti pozůstalým v případě úmrtí pacienta, u osamělých zemřelých pacientů jsou zajišťovány záležitosti spojené s úmrtím
Zdravotně sociální pracovnice je koordinátorem pro dobrovolnický program na Oddělení následné péče a rehabilitace
Věková kategorie: bez omezení
Kapacita služby: dle aktuální potřeby a kapacitních možností zařízení
Provozní doba: Protože zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na jednotlivá oddělení a má pracovní aktivity i mimo areál NHB, doporučujeme návštěvu nejprve telefonicky domluvit či zaslat dotaz na uvedenou emailovou adresu.
poradenské hodiny
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: nehradí se
Působnost v lokalitě: Nemocnice Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby: potřeba poskytnutí služby vychází od pacientů (případně jejich rodin) nebo zdravotnického personálu

Sociální lůžka - INFORMACE

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace má registrovanou pobytovou sociální službu ve zdravotnictví – celkem 7 sociálních lůžek. Tyto sociální lůžka však NEJSOU z provozních a kapacitních důvodů poskytována!

Sociální lůžka jsou sociální službou poskytovanou ve zdravotnických zařízeních dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Lůžka jsou určena pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče. Služba je poskytována do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.
Podmínky pro neposkytnutí služby: dle vnitřních předpisů

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu o pacienta. Jde o práci týmovou - je uskutečňována v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními, atd. Záleží na konkrétní situaci a potřeb pacienta. Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci. Zdravotně sociální pracovník podporuje aktivní účast pacientů a jejich blízkých na rozhodování o možnostech další péče po propuštění. Cílem je poskytnout maximum informací potřebných k výběru a zajištění optimální zdravotně sociální péče. Při řešení sociální situace pacienta je důležité získat objektivní náhled na jeho situaci.

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních je velmi různorodá a rozmanitá. Úkolem je využít vlivu psychosociální sféry na nemoc k lepší adaptaci, překonání obtíží, motivaci k léčbě a spolupráci a konečně ke kvalitnějšímu životu. Zdravotně sociální pracovník pracuje s pacientem z pohledu celostního, tzv. holistického (jsou to bio-psycho-sociální potřeby a duchovní dimenze).

Stručná charakteristika služby:

Zdravotně sociální pracovnice v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, zabezpečuje sociální pomoc a poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům, a to v průběhu hospitalizace pacienta. Rovněž zabezpečuje následnou péči o pacienty pro jejich propuštění ze zdravotnického zařízení. Sociální poradenství je poskytováno i ambulantním pacientům nemocnice. Při snaze pomoci se sociální pracovnice zabývá celkovou situací člověka (sleduje faktory sociální, psychické, biologické a duchovní).