Zeleň do Havlíčkova BroduDokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod

SFZPMZP

 

Poskytovatel dotace:              Státní fond životního prostředí České Republiky

Program :                                Program zeleň do měst a jejich okolí

Výzva:                                     1. výzva

 

Datum zahájení realizace projektu:  1. 05. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 30. 12. 2016

 

 

Příjemce podpory

 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

 

Celkové náklady projektu

5.806.617,--Kč

Celkové způsobilé investiční výdaje

3.194.796,--Kč

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 

2.611.821,--Kč

Dotace z Fondu životního prostředí ČR celkem

4.645.294,--Kč

Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

1.161.323,--Kč

 

Stručný obsah projektu:

Záměr řeší dokončení pasportu zeleně v Havlíčkově Brodě a jeho okolí a obnovu významné sídelní zeleně ve čtyřech lokalitách města Havlíčkův Brod. Dokončený pasport zeleně bude funkčním nástrojem pro trvale udržitelný rozvoj území a kompletní revitalizace zeleně na čtyřech vybraných plochách přispěje ke zlepšení biodiverzity a životního prostředí.

 

Cíle projektu:

Celkovým cílem projektu je dokončení pasportu zeleně města a obnova 4 vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod, protože stoupá význam ochrany životního prostředí
a důraz na trvale udržitelný rozvoj.

V rámci projektu jsou kombinovány aktivity, které svými náklady přímo souvisejí
s provedením opatření. V rámci podporovaných aktivit se jedná o inventarizaci sídelní zeleně, realizaci nových prvků, s tím přímo související výstavbu či rekonstrukci nezpevněných i zpevněných komunikací, náklady na odstranění stávajících nefunkčních přírodních či krajinářských prvků a zeleně, vč. chodníků, rekonstrukci stávajícího a pořízení a instalaci nového mobiliáře.

Zodpovídá: Ing. Kateřina Hamanová
Vytvořeno / změněno: 15.5.2015 / 15.5.2015