Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VIII.MVCR

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Poskytovatel  dotace:    Ministerstvo vnitra ČR

Program:                       Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016

Datum zahájení realizace projektu:            1. 1. 2016

Datum ukončení realizace projektu:       31. 12. 2016

 

 

Příjemce podpory

 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Poskytnutá částka

226 700,- Kč

Spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu

26 600,- Kč

Celkový rozpočet projektu

253 300,- Kč

 

Stručný obsah projektu:

Letošní projekt navazuje na aktivity, které v projektech z předchozích let zaznamenaly úspěch při začleňování cizinců na území našeho města, a zároveň je doplněn o aktivity, které se snaží ještě více motivovat cizince ke studiu českého jazyka a propojovat tak světy cizinců a majoritní společnosti. Stěžejní část projektu je tak věnována vzdělávání cizinců (děti, mládež, dospělí), neboť neznalost českého jazyka je největší bariérou. Projekt je dále doplněn o aktivity, které cizince dále motivuje k dalšímu studiu.

 

Aktivity projektu:

Výuka českého jazyka dětí na místních základních školách

Kurz českého jazyka pro studenty místních středních škol

Kurz českého jazyka pro dospělé + příprava ke zkoušce A1

Mongolské odpoledne

Závěrečné vyhodnocení projektu (ověření získaných znalostí, vyhodnocení nejlepších žáků ze ZŠ)

 

Cíl projektu:

Zvýšit míru integrace cizinců do české společnosti (zejména pomocí kurzů českého jazyka a sociálně kulturních dovedností) a snížit strach a obavy veřejnosti z cizinců ve městě a potlačit xenofobní nálady společnosti.

 

 
Zodpovídá: Bc. Michaela Slavíková
Vytvořeno / změněno: 27.5.2016 / 27.5.2016