Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod IX.MVCR

Poskytovatel  dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Program: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

 

 

Příjemce podpory

 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Poskytnutá částka

221 500,- Kč

Spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu

  26 600,- Kč

Celkový rozpočet projektu

248 100,- Kč

Stručný obsah projektu:

Letošní projekt navazuje na aktivity, které v projektech z předchozích let zaznamenaly úspěch při začleňování cizinců na území našeho města, a zároveň je doplněn o aktivity, které se snaží ještě více motivovat cizince ke studiu českého jazyka a propojovat tak světy cizinců a majoritní společnosti. Stěžejní část projektu je tak věnována vzdělávání cizinců (děti, mládež, dospělí), neboť neznalost českého jazyka je největší bariérou. Projekt je dále doplněn o aktivity, které cizince dále motivuje k dalšímu studiu.

Aktivity projektu:

Výuka českého jazyka dětí na místních základních školách

Kurz českého jazyka pro studenty místních středních škol

Kurz českého jazyka pro dospělé + příprava ke zkoušce A1

Závěrečné vyhodnocení projektu (ověření získaných znalostí, vyhodnocení nejlepších žáků ze ZŠ)

Cíl projektu:

Zvýšit míru integrace cizinců do české společnosti (zejména pomocí kurzů českého jazyka a sociálně kulturních dovedností) a snížit strach a obavy veřejnosti z cizinců ve městě a potlačit xenofobní nálady společnosti.

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Michaela Slavíková
Vytvořeno / změněno: 21.4.2017 / 21.4.2017