Zastávky na ulici Havlíčkova směr centrum města a směr PerknovFond Vysočiny

Město Havlíčkův Brod za podpory Kraje Vysočina – Fondu Vysočiny nechalo vybudovat dvě nové autobusové čekárny, obě umístěné na místní komunikaci 5a, ulice Havlíčkova v přímé blízkosti nemocnice. Stávající čekárna „pod nemocnicí“ směr Perknov byla kvůli nevyhovující kapacitě demontována a nahrazena větším přístřeškem s bočnicemi. Na druhé straně směr centrum města, kde čekárna zatím vůbec nebyla, došlo k doplnění nového přístřešku s bočnicemi a lavičkou. U obou nových zastávek byl zároveň upraven povrch zámkovou dlažbou.

 

Celkové náklady projektu:

364.596,- Kč

Dotace z Fondu Vysočina:

 120.317,- Kč

Spolufinancování města:

 244.279,- Kč