Vodovod Klanečná – příprava projektové dokumentace