Rozšíření MKDS Havlíčkův Brod v areálu hřbitova U sv. VojtěchaKraj Vysočina

Areál hřbitova U sv. Vojtěcha slouží v současné době jako veřejná zeleň a kostel jako příležitostný koncertní sál. Areál je devastován vandaly a dochází zde k páchání zejména majetkové trestné činnosti. Výběr vhodné lokality pro umístění nového stabilního kamerového a bezpečnostního systému v areálu hřbitova U sv. Vojtěcha byl proveden ve spolupráci s Městkou policií Havlíčkův Brod a Obvodního oddělení Policie ČR Havlíčkův Brod.

Rozšíření kamerového a bezpečnostního systému v areálu hřbitova U sv. Vojtěcha bylo finančně podpořeno Krajem Vysočina.       

 

Celkové náklady projektu:

288 806,- Kč

Dotace z Fondu Vysočina:

153 645,- Kč

Spolufinancování města:

135 161,- Kč

Zodpovídá: Ing. Kateřina Hamanová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015