Rozšíření MKDS Havlíčkův Brod o stabilní kamerový bod č. 17 MasarykovaPodpořil Kraj Vysočina

Projekt rozšíření MKDS o stabilní kamerový bod na ulici Masarykova navazuje na již zavedený městský kamerový dohlížecí systém.

Výběr vhodné lokality pro umístění nového stabilního kamerového bodu byl proveden ve spolupráci s Městkou policií Havlíčkův Brod a Obvodním oddělení Policie ČR Havlíčkův Brod.  Tato lokalita byla z dlouhodobého hlediska vyhodnocena jako místo pro páchání přestupkové a trestné činnosti. Město Havlíčkův Brod realizuje MKDS od roku 2001. Ve všech lokalitách, kam byly kamerové body umístěny, výrazně poklesl nápad trestné činnosti (50%-66%).

Na základě analýzy vybraných dat bylo zjištěno, že městský kamerový dohlížecí systém města Havlíčkův Brod významnou měrou přispívá k eliminaci trestné činnosti páchané ve sledovaných lokalitách. Ze statistických údajů vyplývá, že instalací městského kamerového dohlížecího systému došlo k výraznému snížení páchané trestné činnosti a zároveň i ke zvýšení objasněnosti páchané trestné činnosti.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Havlíčkův Brod o stabilní kamerový bod č. 17 Masarykova bylo finanční podpořeno Krajem Vysočina.

 

 

Celkové náklady projektu:

165 780,- Kč

Dotace z Fondu Vysočina:

146 560,- Kč

Spolufinancování města:

  19 220,- Kč