Rekonstrukce WC Školní jídelny, Prokopa Holého 3292