Oprava povrchu cyklostezky podél řeky Sázavy, od KD Ostrov k mostu u Billy