Mapový projekt „Územně analytické podklady“Mapový projekt „Územně analytické  podklady“ vznikl za finanční podpory kraje Vysočina, v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny „GIS VIII – 2008“.


Fond Vysočiny a krajeSamotné vypracování územně analytických podkladů bylo v rámci projektu „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod“ podpořeno/financováno prostřednictvím IOP z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj a SR).


logo dotace IOP EU 
Zodpovídá: Radim Tregler
Vytvořeno / změněno: 28.7.2009 / 28.7.2009