Jízdní řády svozu odpadů v Havlíčkově Brodě 2014Publikace Jízdní řády svozu odpadů v Havlíčkově Brodě 2014 byla vydána za finanční podpory Kraje Vysočina v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny „Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013".

Distribuována byla bezplatně do všech domácností v Havlíčkově Brodě (cca 9500).

Celkové náklady 19.323 Kč, výše dotace z FV 12.888 Kč, vlastní prostředky města 6.435 Kč.

logo

Zodpovídá: Beno Trávníček, DiS.
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015