Ekologická výchova v Havlíčkově BroděRealizace tří záměrů - tisk a distribuce Praktického rádce aneb Jak chránit životní prostředí v Havlíčkově Brodě, procházka parkem Budoucnost s odborným doprovodem a výkladem v podání botanika RNDr. Václava Větvičky a stromolezce Petra Zvědělíka  a tisk a distribuce Jízdních řádů svozu odpadů - v rámci projektu "Ekologická výchova v Havlíčkově Brodě" byla uskutečněna za finanční podpory Kraje Vysočina v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny „Životní prostředí 2015".

Celkové náklady 88.997 Kč, výše dotace z FV 50.000 Kč, vlastní prostředky města 38.997 Kč.

logo

Zodpovídá: Ing. Zuzana Bendlová
Vytvořeno / změněno: 11.2.2016 / 11.2.2016