Doplnění kompostérů v Havlíčkově Brodě v roce 2014Nákup kompostérů pro kompostování v domácnostech v Havlíčkově Brodě v rámci projektu "Doplnění kompostérů v Havlíčkově Brodě v roce 2014" byl proveden za finanční podpory Kraje Vysočina v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny „Bioodpady 2013".

Bylo pořízeno 11 ks kompostérů 400 litrů a 40 ks kompostérů 700 litrů, které byly vypůjčeny do roku 2017 majitelům či uživatelům zaplocených pozemků - občanům.

Dále byly pořízeny polepy formátu A2 na velkoobjemové separační kontejnery pro kompostovatelný odpad v počtu 30 ks - s instrukcí, jaký materiál má být do nádob ukládán.

Celkové náklady 97.500 Kč, výše dotace z FV 43.500 Kč, vlastní prostředky města 54.000 Kč.

logo

Zodpovídá: Beno Trávníček, DiS.
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015