Doplnění kompostérů v Havlíčkově Brodě 2015Nákup kompostérů pro kompostování v domácnostech v Havlíčkově Brodě v rámci projektu "Doplnění kompostérů v Havlíčkově Brodě 2015" byl proveden za finanční podpory Kraje Vysočina v rámci grantového programu z Fondu Vysočiny „Bioodpady 2015".

Bylo pořízeno 15 ks kompostérů 400 litrů a 51 ks kompostérů 700 litrů, které byly vypůjčeny do roku 2018 majitelům či uživatelům zaplocených pozemků - občanům.

Celkové náklady 94.880 Kč, výše dotace z FV 42.680 Kč, vlastní prostředky města 52.200 Kč.

 

Zodpovídá: Beno Trávníček, DiS.
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015