Pozvánka na jednání zastupitelstva města 10. 12. 2012