Kontaktní a poradenské centrum Spektrum / § 59 - Kontaktní centrumPoskytovatel
Název: Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Sídlo: náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 585 010
E-mail: kolping%z%kolping.cz
Web: www.kolping.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 59 - Kontaktní centrum
Adresa: Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Barbora Augustýnová DiS.
Telefon: 606064881
Email: barbora.augustynova%z%kolping.cz
 
Kontaktní osoba: Barbora Augustýnová DiS.
Telefon: 606064881
Email: barbora.augustynova%z%kolping.cz
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Primární cílová skupina: uživatelé drog
rodiče a blízcí uživatelů drog
Provozní doba: Pondělí, pátek 9:00 – 16:00, středa 09:00 - 18:00
Navíc i v odpoledních hodinách po domluvě či v rámci terénního programu – viz web www.spektrum.kolping.cz
Provozní doba programu v HB: pondělí 08:00 - 18:00, čtvrtek 08:00 - 16:00
Úhrada za poskytování služby: Základní služby jsou poskytovány bezplatně.
Působnost v lokalitě: Služba je poskytována na území celého okresu Havlíčkův Brod.

Adresa terénního programu v HB:
Nádražní 397, Rolnický dům u vlakového nádraží (4. patro, vpravo za prosklenými dveřmi), 580 01 Havlíčkův Brod

POSLÁNÍ

Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytujeme poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami.        

Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

POPIS SLUŽEB

Zařízení realizuje dvě základní služby:

-          Služby pro rodiče a blízké

Máte pocit, že vaše dítě či kamarád experimentuje s návykovými látkami? Váš partner užívá drogy? Potřebujete se s někým poradit? Potřebujete se v nelehké situaci zorientovat?

Je poskytováno poradenství týkající se konkrétní situace, poskytnutí odborných informací. Je možné přímo přijít na uvedenou adresu, nebo si domluvit schůzku.

 -          Služby pro uživatele nelegálních drog

Bereš drogy a nemáš o tom s kým mluvit? Ocitl ses na ulici kvůli drogám? Máš díky drogám problémy? Chceš při braní omezit zdravotní problémy?

Nabízíme: výměnný program a zdravotnický materiál, testování na HIV a hepatitidu B a C, informace, poradenství, odkazy na léčbu.

Je možné přijít na uvedené adresy, nebo se předem telefonicky domluvit. K setkání může dojít také v rámci terénního programu a to na území okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

 U obou služeb zaručujeme anonymitu a důvěrnost, bezplatné služby, hledání cest k nalezení řešení.