Informační povinnost správce daněInformační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřední hodiny pro veřejnost (ve stejnou dobu je otevřena pro veřejnost i podatelna správce daně):

Pondělí: 8.00 až 17.00 hod.

Úterý: 9.00 až 15.00 hod.

Středa: 8.00 až 17.00 hod.

Čtvrtek: 9.00 až 15.00 hod.

Pátek: 9.00 až 14.00 hod.

 

Elektronická adresa podatelny: epodatelna%z%muhb.cz , 

 

Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob: 

http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

jjukl%z%muhb.cz

ldvorakova%z%muhb.cz

 

Město Havlíčkův Brod vybírá tyto místní poplatky: 

1)      Poplatek ze psů 
účet, na který město přijímá platby: 19-327521/0100

2)      Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
účet, na který město přijímá platby: 2773180217/0100

3)      Poplatek z ubytovací kapacity
účet, na který město přijímá platby: 19-327521/0100 

4)      Poplatek za užívání veřejného prostranství
účet, na který město přijímá platby: 19-327521/0100

 

Z důvodu jednoznačné identifikace platby je nutné vždy uvést také variabilní symbol platby, který má poplatník uveden na rozhodnutí, poštovní poukázce nebo mu ho sdělí správce poplatku.

 

Správce daně vykonává svou pravomoc prostřednictvím úředních osob (§ 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Úředními osobami, které se podílejí na výkonu pravomoci správce daně, jsou: 
Ing. Josef Jukl, MPA, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Libuše Dvořáková, vedoucí úseku správy daní a poplatků
Iva Halagačková, správce místních poplatků
Eva Raušová, správce místních poplatků
Bc. Markéta Gögeová, správce místních poplatků
Dagmar Sláviková, správce místních poplatků
Petra Kolářová, exekuce podle daňového řádu 
Hana Lýrová, exekuce podle daňového řádu 
Ing. Nikola Příbramská, exekuce podle daňového řádu