Revitalizace Havlíčkova náměstí

Zobrazeno 14. 1. 2009


Na téma revitalizace Havlíčkova náměstí město Havlíčkův Brod zorganizovalo v letech 2007 – 2008 tři besedy s veřejností. Širokou diskuzi vedli občané města také prostřednictvím médií, několikrát se obrátili na radnici s dotazy, které jim byly vysvětleny v Havlíčkobrodských listech. Jejich připomínky byly nejen diskutovány, ale také některé zapracovány do konečného návrhu rekonstrukce. V říjnu 2008 byla podána žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU, o její úspěšnosti budeme informovat během února 2009. V rozpočtu města na rok 2009 je s investicí počítáno.

 

Zodpovída:
Světlana Pátková