Záměr směny pozemku č. 908/29 za pozemek č. 1016/11 v k. ú. Mírovka

Zobrazeno 10. 2. 2023 do 27. 2. 2023