Záměr směny pozemku č. 908/29 za pozemek č. 1016/11, v k. ú. Mírovka, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zobrazeno 2. 3. 2023 do 17. 3. 2023