Záměr směny pozemků č. 2798/5 a č. 2798/40 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zobrazeno 15. 3. 2023 do 30. 3. 2023