Záměr směny částí pozemků č. 1870/13, 2259/27, 2259/48, 2376/6, 2376/17 a 2376/30 s konkrétním zájemcem za části pozemků 2259/25 a 2376/1, vše v k. ú. Havlíčkův Brod

Zobrazeno 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023