Záměr prodeje pozemku č. 511/7 a pozemků č. 511/11, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/19, 511/21 a 511/22 vytvořených GP z pozemku č. 511/5 v k. ú. Suchá

Zobrazeno 10. 2. 2023 do 27. 2. 2023