Záměr prodeje pozemků č. 505/2, 505/26, 505/6, 505/24 a 505/25, vše v k.ú. Květnov

Zobrazeno 21. 4. 2023 do 9. 5. 2023