Záměr prodeje pozemku č. 1381/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 14. 9. 2022 do 30. 9. 2022