Záměr prodeje části pozemku č. 152/1, části pozemku č. 468/2, části pozemku č.498 a částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - č. 39/1, č. 152/1, č. 152/2 a č. 152/3 v k.ú. Květnov konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 13. 12. 2022 do 28. 12. 2022