Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí - "V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400kV"

Zobrazeno 11. 5. 2023 do 26. 5. 2023