Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. OF/7834/22-2 k nahlédnutí, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Statutárního města Kladna

Zobrazeno 5. 12. 2022 do 3. 1. 2023