Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Věž, dle grafické přílohy

Zobrazeno 14. 10. 2022 do 18. 10. 2022


Domument odboru dopravy - veřejná vyhláška