Územní rozhodnutí o umístění stavby "Poděbaby, oprava TS 0066, kabelové vedení nn, Havlíčkův Brod

Zobrazeno 9. 12. 2022 do 26. 12. 2022