Usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro akci "Splašková kanalizace a ČOV Lipnice nad Sázavou"

Zobrazeno 2. 3. 2023 do 17. 3. 2023