Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd, včetně vybraných místních komunikacích, nebo veřejně přístupných účelových komunikacích, pokud jsou jejich součástí v místě u

Zobrazeno 1. 9. 2022 do 19. 9. 2022