Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích v obci Česká Bělá z důvodu rekonstrukce na vodovodním řádu v rámci akce "Česká Bělá, rekonstrukce vodovodu čp. 222 – čp. 231", dle grafické přílohy

Zobrazeno 24. 1. 2023 do 8. 2. 2023