Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/150, II/344, II/350, II/351, II/345, III/3505, III/3513, III/3506, III/01838, III/03810, III/03424, III/03421 a na místních komunikacích v k.ú. Dolní Jablonná a Utín ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy

Zobrazeno 17. 3. 2023 do 3. 4. 2023