Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3489 v Dobrohostově, dle grafické přílohy

Zobrazeno 31. 8. 2022 do 16. 9. 2022