Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3472 v km 3,700 - 4,221 v místní části Janovec obce Lučice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 3. 2023 do 6. 4. 2023