Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34719 v Lučici, dle grafické přílohy

Zobrazeno 24. 10. 2022 do 9. 11. 2022